PÖYTÄKIRJOJA JA PÄÄTÖKSIÄ

Padasjoen Seniorit ry julkaisee allekirjoittamattomana  toimintaansa liittyviä kokousten pöytäkirjoja, toimintaan liittyviä suunnitelmia ja dokumentteja toteutuneista tapahtumista.